Νόμοι Π.Δ. 33/2011 Αρθρο 7 Παράγραφος 4

Αρθρο 7. Μητρώο αξιολογητών

4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μητρώο αξιολογητών
Up
Close
Close
Κλείσιμο