Νόμοι Π.Δ. 33/2011 Αρθρο 11 Παράγραφος 3

Αρθρο 11. Μητρώο ελεγκτών

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ελεγκτές και οι αντίστοιχοι Οδηγοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 ονομάζονται «Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών» και «Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μητρώο ελεγκτών
Up
Close
Close
Κλείσιμο