Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.699/1982

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 699/1982 «Τρόπος εισπράξεως και αποδόσεως των εσόδων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.Ε.)»
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 699

(ΦΕΚ Α' 148/21-12-1982)

Τρόπος εισπράξεως και αποδόσεως των εσόδων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1100/1980 «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 με τίτλο «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 104 Α')

3. Τη ΔΚ 13596/3.9.1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 644 Β').

4. Την 11355/9.7.1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 474 Β').

5. Την από 9.4.1982 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

6. Την 736/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο