Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1882/1990

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1882 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. [Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο - Συμφωνητικά]
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4619/2019 την 2019-06-11

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1882

(ΦΕΚ Α' 43/23-03-1990)

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(Τα υπόλοιπα άρθρα παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένου)


Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΛΙΑΠΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Μαρτίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο