Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1195/1942

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1195/1942 Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4151/2013 την 2013-04-29

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 1195/1942.

(ΦΕΚ Α' 80/10-04-1942)

Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 1 του υπ' αριθ. 1 Νομοθετικού Διατάγματος της 30 Απριλίου 2 Μαΐου 1941 «Περί των αρμοδιοτήτων της Κυβερνήσεως, των Υπουργών και άλλων διατάξεων»

αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

(Βλέπε και άρθρα 6-10 του ν. 4151/2013 αναφορικά με τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς στις σχετικές διατάξεις του παρόντος, άρθρα 3 και 7)


Εν Αθήναις τη 14 Μαρτίου 1942.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος
Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Τα Μέλη
Α. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, Π. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Σ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ, Ι. Σ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, Ν. ΜΑΡΚΟΥ, Γ. ΜΠΑΚΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 8 Απριλίου 1942

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ως Υπουργός της Δικαιοσύνης
Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο