Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2367/1995

Νόμος 2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων - Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4509/2017 την 2017-12-22

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2367

Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 261/29-12-1995)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

[Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004, όπου στο κεφάλαιο Β' του παρόντος, γίνεται αναφορά στο ν. 1892/1990, νοείται ο νόμος 3299/2004.
[Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου που διέπουν τη φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.]


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ι. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1995

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο