Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Ν.Π. της 10.9.2015/2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

(ΦΕΚ Α' 108/10-09-2015)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, και συγκεκριμένα: α) της μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους, β) της εξασφάλισης των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτουμένου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και γ) της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με σχολικές καθαρίστριες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ (ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ)
ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ − ΠΛΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο