Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Ν.Π. 18.7.2015/2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4484/2017 την 2017-08-01

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

(ΦΕΚ Α' 84/18-07-2015)

[Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π.0001027 ΕΞ 2015/24.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1561/24-07-2015), την Γ.Δ.Ο.Π.0001133 ΕΞ 2015/17.8.2015 (ΦΕΚ Β' 1721/17-08-2015), την Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 (ΦΕΚ Β' 2100-25-09-2015) την Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015/2.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2131/02-10-2015), την Γ.Δ.Ο.Π. 0001376 ΕΞ 2015/26.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2387/06-11-2015), την ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ/7.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2625/07-12-2015), την Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016/7.1.2016 (ΦΕΚ Β' 4/07-01-2016), την Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/11.3.2016 (ΦΕΚ Β' 684/15-03-2016), την Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 (ΦΕΚ Β' 2282/22-07-2016), την Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273/16.11.2016 (ΦΕΚ Β' 3724/18-11-2016), την Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 2723/03-08-2017), την Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 3976/14-11-2017), την ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464 (ΦΕΚ Β' 687/28-02-2018), την ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 (ΦΕΚ Β' 1943/31-05-2018) και την ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ Β' 4315/28-09-2018)].

[Από 01-09-2019, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4624/2019 και με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων καταργούνται: το άρθρο πρώτο της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρούσας Π.Ν.Π. Οι παράγραφοι 13 και 13α διατηρούνται σε ισχύ. Η παράγραφος 14 διατηρείται σε ισχύ, για παραβάσεις των διατάξεων αυτής που έλαβαν χώρα έως την έναρξη ισχύος του ν. 4624/2019. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 διατηρούνται σε ισχύ]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας,

3. την σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο