Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 5638/1932

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5638 Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 2076/1992 την 1992-08-01

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5638

Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν

(ΦΕΚ Α' 307/07-09-1932)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.


Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της καταχωρίσεως αύτου έν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Έν Δεκελεία τη 31 Αυγούστου 1932.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Δικαιοσύνης Υφ/ργός
I. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

Επί των Οικονομικών Υφ/ργος 
Π. ΕΥΡΙΠΑΙΟΣ

Επί της Εθνικής Οικονομίας
ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Έν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1932.

Ο Υφυπουργός της Δικαιοσύνης
I. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο