Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 112/1967

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 112 Περί κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και επιβολής εισφοράς επί του ελαιολάδου και των ελαίων προς κάλυψιν μέρους των δαπανών καταπολεμήσεως του δάκου και του λεκανίου της ελαίας.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 1402/1983 την 1983-11-18

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 112

Περί κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και επιβολής εισφοράς επί του ελαιολάδου και των ελαίων προς κάλυψιν μέρους των δαπανών καταπολεμήσεως του δάκου και του λεκανίου της ελαίας.

(ΦΕΚ Α' 147/26-08-1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1967
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ
 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΩΝ.ΡΟΖΑΚΗΣ, ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ.
ΛΕΚΚΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ.
 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
 
Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1967
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο