Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1482/1984

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1482 Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών και άλλες διατάξεις.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 153

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1482 Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω από της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Παραγγέλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1984


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1984
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
 

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο