Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3198/1955

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3198 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων.
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4254/2014 την 2014-04-07

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3198
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων.

(ΦΕΚ 98/Α/23-04-1955)

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 20 Απριλίου 1955.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 22 Απριλίου 1955

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο