Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Ν.Π. της 3.10.2012/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 3ης Οκτωβρίου 2012 Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής ...
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39).

(ΦΕΚ Α' 188/03-10-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
β. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
γ. της ΠΥΣ 7/28−2−2012 (Α΄ 39),
δ. της ΠΥΣ 9/8−3−2012 (Α΄ 49),
ε. της ΠΥΣ 22/24−7−2012 (Α΄ 152)

2. Το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκε το έργο της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε με βάση την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 7/28−2−2012 και άρχισε να λειτουργεί με την ΠΥΣ 9/8−3−2012, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των έξι μηνών, όπως οριζόταν από τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι υφίσταται έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης προκειμένου να μη διακοπούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα.

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο