Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Ν.Π. της 1.6.2012/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Ιουνίου 2012 "Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, ..........."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

(ΦΕΚ Α' 128/01-06-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

2. α) Το γεγονός ότι με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) εισάγεται από τις 11 Μαΐου 2012 νέα διαδικασία, μεταξύ άλλων, και για την πληρωμή, αποκλειστικά μέσω χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις κατά τόπον Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όσων διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012,

β) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται αφενός στην προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών μία περίπου εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, αφετέρου δε στην εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της διαδικασίας στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, διαδικασίας που επιβάλλει να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση οι οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα όσων διοριστούν έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

3. α) Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 33 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), η οποία αντικατέστησε το άρθρο 28 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ιδιωτικά ακίνητα νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται, απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας», ενώ η διάταξη που αντικαταστάθηκε όριζε ότι «για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας − ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ− ανάλογα με την περιοχή»,

β) το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις και την αιτιολογική έκθεση του ν. 4061/2012 προκύπτει ότι η τροποποίηση της αρχικής διάταξης είχε ως μοναδικό σκοπό τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την έκδοση της άδειας σε άλλο όργανο της Διοίκησης, δηλ. στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και ότι εκ παραδρομής τέθηκε στην τροποποιητική διάταξη ο όρος «ιδιωτικών» ως επιθετικός προσδιορισμός των ακινήτων αντί των νήσων ή νησίδων,

γ) την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία συνίσταται στην άμεση αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής της Χώρας, που διαταράσσεται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η προηγούμενη λήψη άδειας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο σύνολο των συναλλαγών για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται ακόμη και σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της ελληνικής Επικράτειας.

4. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

αποφασίζουμε:

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο