Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 551/1915

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 551 Περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 6234/1934 την 1934-08-14

ΝΟΜΟΣ Αριθ. 551/ 31 Δεκεµβρίου 1914/8 Ιανουαρίου 1915

Περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων

(Όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 24.7/25.8.1920)

(ΦΕΚ Α' 191/25-08-1920)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουλίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός
Κ. Σπυρίδης

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο