Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1819/1951

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1819 "Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου."
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 2992/2002 την 2002-03-20

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1819

"Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου"

[Κυρώθηκε με τον ν.2113/1952 (ΦΕΚ Α' 126/07-05-1952)]

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 21 Μαίου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως, λόγω κατεπειγούσης και αναπόφευκτου ανάγκης Αναγκαστικού Νόμου «περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου»,

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 25 Μαϊου 1951.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Τα Μέλη
ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΖΑΪΜΗΣ, Ε. ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ, Ε. ΚΟΘΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Δ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 25 Μαίου 1951.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο