Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1846/1951

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4488/2017 την 2017-09-13


Στον παρόντα νόμο υπάρχει ο Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α. και ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής περιοδικής Δήλωσης (Βλέπε σχετικές διατάξεις άρθρου 16)


ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 1846.
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(ΦΕΚ Α' 179/21-06-1951)

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λάβοντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 12 Ιουνίου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν, περί εκδόσεως λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης, αναγκαστικού νόμου "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων",

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Τα μέλη

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Φ. ΖΑΪΜΗΣ, Ε. ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Ε. ΚΟΘΡΗΣ, Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΟΔΗΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Δ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο