Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 193/1988

Π.Δ. 193/1988 "Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ.Α') στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 193

Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ.Α') στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α..
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153), «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις». 

2. Την αρ. 48/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Βόρειας Ελλάδας, Αιγαίου, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εργασίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

αποφασίζουμε:


Τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος αναθέτουμε στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και την εκτέλεση του σε καθένα Υπουργό.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΜΑΛ.-ΜΑΡ.(ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΩΝ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΒΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΝIK. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο