Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 475/1991

Π.Δ. 475/1991 "Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του"
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 475
Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του Ν.1100/1980 «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (295/Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1479/1984 «Τροποποιήσεις του Ν.1100/1980 και άλλες διατάξεις» (145/Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/Α') και του άρθρου 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.1440/1994 (70/Α') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν.1775/1988 (101/Α'), του Ν.1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (34/Α').

3. Την 482/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Αποφασίζουμε:


Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο