Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 277/1986

Π.Δ. 277/1986 "Διαδικασία των πειθαρχικών οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)"
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277

Διαδικασία των πειθαρχικών οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11, παρ. 4 του Ν.1100/1980 (ΦΕΚ 295/Α'/27.12.1980) «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», β) του άρθρου 24, παρ. 5 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α'/26.7.1985).
 
2. Την αριθ. ΔΚ 20862/2.8.1985 (ΦΕΚ 481/Β'/2.8.1985) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας».
 
3. Την αριθ. 5442/16.5.1986 (ΦΕΚ 343/Β'/1986) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».
 
4. Τις γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε. με αριθ. 67/1985, 738/1985 και 197/1986, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Αποφασίζουμε

Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο