Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 225/1986

Π.Δ. 225/1986 "Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)"
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 225

Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.1100/1980 «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/Α'/1980) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1479/1984 «τροποποιήσεις του νόμου 1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α'/26.9.1984), β) του άρθρου 24, παρ. 5 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α'/26.7.1985).

2. Την από 11.11.1985 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

3. Την αριθ. ΔΚ 20862/2.8.1985 (ΦΕΚ 481/Β'/2.8.1985) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας».

4. Την αριθ. 5442/16.5.1986 (ΦΕΚ 343/Β'/1986) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμό 98/1986 μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 13 Ιουνίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο