Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2130/1993

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2130 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. [Τέλος Ακίνητης Περιουσίας]
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4483/2017 την 2017-07-31

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2130
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)

(ΦΕΚ Α' 62/23-04-1993)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Τα υπόλοιπα άρθρα παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένουΠαραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
M. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙKOΝΟMΙKΩΝ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΠΑΣ   
ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ANNA ΨAPOYΔA - ΜΠΕΝΑΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Απριλίου 1993

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο