Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 148/1967

Α.Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 148 Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 3460/2006 την 2006-05-30

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 148

Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς.
 
(ΦΕΚ Α'173/9.10.1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Έν Άθήναις τή 4 'Οκτωβρίου 1967
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
 
το υπουργικον συμβουλιον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜ Π ΟΚΙΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. ΑΘΑΝΑ­ΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ. ΛΕΚΚΑΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
 
Εθεωρήθη και ετέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
 
Έν Άθήναις τή 5 'Οκτωβρίου 1967
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο