Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1521/1950

Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4537/2018 την 2018-05-15

Αναγκαστικός Νόμος 1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"

(ΦΕΚ Α' 245/29-10-1950)

[Όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Νόμο 1587/1950 (ΦΕΚ Α' 294/22-12-1950)]


Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί των Οικονομικών Υπουργός
ΣΤ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΗΛ.ΛΑΓΑΚΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο