Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1521/1950

Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4254/2014 την 2014-04-07

Αναγκαστικός Νόμος 1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"

(ΦΕΚ Α' 245/29-10-1950)

[Όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Νόμο 1587/1950 (ΦΕΚ Α' 294/22-12-1950)]


Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί των Οικονομικών Υπουργός
ΣΤ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΗΛ.ΛΑΓΑΚΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο