Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 549/1977

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 549 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4093/2012 την 2012-11-12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 549
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

(ΦΕΚ Α'55/ 23.2.1977)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν:


Έν Αθήναις τή 23 Φεβρουαρίου 1977
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Έν Αθήναις τή 23 Φεβρουαρίου 1977

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο