Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2112/1920

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4635/2019 την 2019-10-30

Νόμος 2112/1920

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

(ΦΕΚ 67/Α/18-3-1920)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1920

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Εθνικής Οικονομίας
Κ. Σπυρίδης

Επί της Δικαιοσύνης
Ι. Δ. Τσιριμώκος

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
Α. Παπαναστασίου

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1920

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
Ιω. Δ. Τσιριμώκος

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο