Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3847/2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3847/2010 Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.


(ΦΕΚ Α'67/11.5.2010)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
 Αθήνα, 11 Μαΐου 2010
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
 
 Αθήνα, 11 Μαΐου 2010
 
 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
 
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο