Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3814/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3814 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 3842/2010 την 2010-04-23

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3814
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 3/12-01-2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  
 • Άρθρο πρώτο
  Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 16.9.2009 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων χρεών προς το Δηµόσιο, αναπροσαρµογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 181 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως εξής:

  «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  Ρύθµιση θεµάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων χρεών προς το Δηµόσιο, αναπροσαρµογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα»

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1.Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

  2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:
  α) να ολοκληρωθεί η προσαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας πριν από την λήξη του τρέχοντος έτους, προκειµένου να εκτελεσθεί απρόσκοπτα ο κρατικός προϋπολογισµός του έτους 2010 και να ρυθµισθούν θέµατα επισφαλών απαιτήσεων και
  β) να προστατευθούν άµεσα, ενόψει της οικονοµικής κρίσεως, οι πολίτες που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για την έγκαιρη εξόφληση των χρεών τους προς το Δηµόσιο, οι µικροοφειλέτες που υπόκεινται σε ποινικές διώξεις και οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
   
  3. Το γεγονός ότι, ενόψει της οικονοµικής κρίσης, καθίσταται άµεσα αναγκαία η θέσπιση των ανωτέρω ρυθµίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ανακούφιση των δοκιµαζόµενων πολιτών.
   
  4. Το απρόβλεπτο γεγονός της προκήρυξης πρόωρων γενικών βουλευτικών εκλογών, που έχει ως συνέπεια την αδυναµία έγκαιρης ψήφισης των ρυθµίσεων της παρούσας πράξης µε τυπικό νόµο.
   
  Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου

  αποφασίζουµε:
  Αρθρο 1.
 • 
 • Αρθρο 2.
 • 
 • Αρθρο 3.
 • 
 • Αρθρο 4.
 • 
 • Αρθρο 5.
 • 
 • Αρθρο 6.
 • 
 • Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2009

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
   
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
   
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
  Αρθρο -. δεύτερο


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΜΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά τους.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο