Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3470/2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3470 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132
 28 Ιουνίου 2006
 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3470
 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
 
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
 
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
 
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2006
 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ  
 
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο