Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3453/2006

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3453 Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρ. Φύλλου 74
 7 Απριλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/123/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
 Αθήνα, 7 Απριλίου 2006
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
 
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
 
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
 Αθήνα, 7 Απριλίου 2006
 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο