Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3174/2003

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 3174 Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Ριο, 26 Αυγούστου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ                         Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ.ΡΕΠΠΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο