Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2008 ]

1092036/1642/Α0012/4.11.2008 Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

(Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1015622/10321/0012/8-3-2005 έγγραφο), σύμφωνα με την 7/319/12-1-2004 γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων γενικά οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε Α.Ε. για να πραγματοποιήσει επενδύσεις, ανεξάρτητα από το λογαριασμό στον οποίο καταχωρούνται προσωρινά (τον 41.10) , δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και επομένως δεν συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας για να υπολογισθεί η λογιστική αξία της μετοχής. Συνεπώς, οι επιχορηγήσεις για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια προσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε. και δεν συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας για τον προσδιορισμό της αξίας του εταιρικού μεριδίου.

2.    Ύστερα από τα παραπάνω, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων δεν θα περιληφθούν στα ίδια κεφάλαια της Ο.Ε. που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, προκειμένου να υπολογισθεί η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο