Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2008 ]

1102994/1920/Α0012/21.10.2008 Υπολογισμός υπεραξίας από την πώληση ατομικής επιχείρησης.

(Υπολογισμός υπεραξίας από την πώληση ατομικής επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας από την πώληση ατομικής επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με την 1066328/1394/Α0012 διαταγή με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις στην 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης με Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

2.    Διευκρινίζεται ότι  «πραγματικά δεδομένα» είναι τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης, δηλαδή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν τοις μετρητοίς, μέχρι την πραγματοποίηση εσόδων από τη λειτουργία της επιχείρησης π.χ. καταβληθέντα ενοίκια για τη μίσθωση ακινήτου, αγορές παγίων για την έναρξη λειτουργίας της και ενδεχόμενα και εμπορευμάτων τοις μετρητοίς (σχετ. 1030026/10403/Β0012/22.3.2000 ΠΟΛ.1108/22.3.2000 διαταγή).

3.    Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους απόκτησης των επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ είναι θέμα πραγματικό, το οποίο εναπόκειται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της ΔΟΥ, ο οποίος θα το προσδιορίσει με βάση τα πραγματικά στοιχεία και πάντως το κόστος αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

4.    Επίσης, με την περ.2 της παρ.2.2.400 του Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζεται ότι καθαρή θέση ή καθαρή περιουσίας είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε οικονομικής μονάδας. Ακόμα, με την περ.1 της παρ.2,2.401 του Ε.Γ.Λ.Σ ορίζεται, ότι το κεφάλαιο στις ατομικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί στην καθαρή περιουσία τους.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, λαμβανομένου υπόψη ότι η καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης στο φορέα της, συνάγεται ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας σύμφωνα με την
1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Υπουργική Απόφαση, ως κόστος απόκτησης θα ληφθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού «Κεφάλαιο» το οποίο εμφανίζεται στον ισολογισμό ίδρυσης της επιχείρησης ο οποίος συντάχθηκε με την έναρξη της λειτουργίας της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο