Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1100613/11358/Β0012/20.10.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ιδίας ως άνω παραγράφου, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.

Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

2.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι κατά τη μεταβίβαση μετοχών αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας (με έδρα στην Κύπρο, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους κ.ο.κ.) μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, για το εισόδημα (κέρδος) που θα αποκτήσουν οι πωλητές - φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - οφείλεται φόρος 5%, ο οποίος υπολογίζεται επί της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης των μετοχών. Σημειώνεται ότι όταν δικαιούχοι του κέρδους είναι πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 με την καταβολή του φόρου 5% δεν εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση αλλά το αποκτηθέν εισόδημα φορολογείται και με τις γενικές διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο