Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2008 ]

1077934/11087/Β0012/30.9.2008 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στη διεύθυνση που λειτουργούσε το ιατρείο του.

(Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στη διεύθυνση που λειτουργούσε το ιατρείο του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 σε περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στη διεύθυνση που λειτουργούσε το ιατρείο του.

1.    Με την αρ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι δεν γεννάται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από το ίδιο πρόσωπο.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3604/2007, ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ιδίου νόμου.

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με την αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει, ότι ιατρός ακτινολόγος πρόκειται να διακόψει τη δραστηριότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας και θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο και με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο. Η ανώνυμη εταιρεία θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μηχανήματα τα οποία θα πωληθούν προς την ανώνυμη εταιρεία μετά τη σύστασή της.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ καθόσον και αν ακόμη λειτουργούσε στη συγκεκριμένη διεύθυνση ατομική επιχείρηση, οι πιο πάνω διατάξεις δεν θα είχαν εφαρμογή αν η ατομική επιχείρηση διαλυόταν και στη θέση της λειτουργούσε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον επιχειρηματία. Επίσης, συνάγεται ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την πώληση των μηχανημάτων και των λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων προς την εταιρεία θα υπαχθεί σε φορολογία με βάση την περ. ζ' της παρ.3 και την παρ.2 του άρθρου 28 του ΚΦΕ.

Όλα τα ανωτέρω τελούν με την επιφύλαξη ότι από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας από ιατρό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο