Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2008 ]

1074099/1343/Α0012/1.9.2008 Η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως παροχών σε άτομα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό

(Η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως παροχών σε άτομα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ:Η αυτοτελής φορολόγηση των πάσης φύσεως παροχών σε άτομα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό

Αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον α' και β' βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 20%, βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ακαθάριστων αμοιβών χωρίς την αφαίρεση των κρατήσεων. Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις αμοιβές αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο