Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2008 ]

1061650/1152/Α0012/26.8.2008 Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

(Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια  κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2.    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

3.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση που επιχείρηση (ατομική ή εταιρία) κάνει έναρξη εργασιών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών στον ίδιο χώρο και με το ίδιο αντικείμενο με αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο χώρο αυτό (ατομική ή εταιρία) και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε οφείλεται φόρος υπεραξίας από την έμμεση αυτή μεταβίβαση. Αντίθετα, αν έχουν διακοπεί οι εργασίες της προηγούμενης επιχείρησης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δίμηνο, δεν πρόκειται για μεταβίβαση κανενός περιουσιακού στοιχείου.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Ε.Ε. διέκοψε τη δραστηριότητα της, στην περίπτωση που εντός 6 μηνών κάνει έναρξη εργασιών άλλη επιχείρηση, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο αντικείμενο, τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως θέμα πραγματικό, αν συντρέχει περίπτωση παραίτησης από μισθωτικά δικαιώματα σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι σύμβαση δικαιόχρησης μεταξύ των δύο εταιριών λύθηκε πρόωρα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο