Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-1996 ]

ΠΟΛ.1005/3.1.1996 Δυνατότητα χειρόγραφης συμπλήρωσης ατομικών στοιχείων αντισυμβαλλόμενου σε μηνανογραφικώς εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από φορητό Η/Υ, εγκατεστημένο επί αυτοκινήτου

(Δυνατότητα χειρόγραφης συμπλήρωσης ατομικών στοιχείων αντισυμβαλλόμενου σε μηνανογραφικώς εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από φορητό Η/Υ, εγκατεστημένο επί αυτοκινήτου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1077642/638/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1005

ΘΕΜΑ : "Δυνατότητα χειρόγραφης συμπλήρωσης ατομικών στοιχείων αντισυμβαλλόμενου σε μηχανογραφικώς εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από φορητό Η/Υ, εγκατεστημένο επί αυτοκινήτου."

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα για το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οπως είναι γνωστό εταιρίες πληροφορικής έχουν αναπτύξει συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, τα οποία έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα επιχειρήσεις διανομών παγωτών, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. Η τιμολόγηση γίνεται από φορητό υπολογιστή.
Στο τερματικό αυτό είναι καταχωρημένα τα στοιχεία των πελατών (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), τα στοιχεία των αγαθών που διανέμει η επιχείρηση καθώς και τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής. Σε κάθε πώληση εκδίδονται μηχανογραφικά τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία (Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, Α.Λ.Π. κ.λπ.).
Στην περίπτωση όμως, που πωλούνται αγαθά σε κάποιο νέο πελάτη, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι καταχωρημένα στον υπολογιστή, επειδή υπάρχει αδυναμία πληκτρολόγησης των στοιχείων του πελάτη, μας τέθηκε το ερώτημα, εάν επιτρέπεται να αναγράφονται τα μεν στοιχεία του πελάτη χειρόγραφα, τα δε υπόλοιπα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων (είδος, ποσότητα, αξία κ.λπ.) μηχανογραφικά.

2. Επί του θέματος αυτού, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 22 του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται σύστημα χειρόγραφο και μηχανογραφικό, ισχύουν οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, διατάξεις, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 23-25 του Κ.Β.Σ. για τη μηχανογραφική έκδοση στοιχείων και οι λοιπές αντίστοιχες διατάξεις για τη χειρόγραφη έκδοση.

β) Με την παρ. 22.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.92 του Κ.Β.Σ., ορίζεται ότι, "παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευματία, ευθέως από τις διατάξεις, να κάνει παράλληλη χρήση και των δύο συστημάτων (μηχανογραφικό και χειρόγραφο) για την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων του. Δηλαδή, μπορεί ο επιτηδευματίας να τηρεί μηχανογραφικά τη γενική λογιστική του και να εκδίδει τα στοιχεία του χειρόγραφα ή αντίστροφα, ή ορισμένα βιβλία ή στοιχεία να τηρούνται ή να εκδίδονται με τον ένα τρόπο και ορισμένα με τον άλλο.
Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται, όμως, ότι δεν μπορεί ο επιτηδευματίας το ίδιο βιβλίο άλλοτε να το τηρεί μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα ή ένα στοιχείο να το εκδίδει μηχανογραφικά με τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο δεδομένων και τα λοιπά δεδομένα να συμπληρώνονται χειρόγραφα.
Δηλαδή, κατά την έννοια των οριζομένων στην εγκύκλιο αυτή, δεν επιτρέπεται, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων, να συμπληρώνεται ένα στοιχείο, λόγου χάρη ως προς την περιγραφή των ειδών, εν μέρει μηχανογραφικά και εν μέρει χειρόγραφα.

3. Με βάση τα προαναφερθέντα και προς διευκόλυνση των συναλλαγών, δεν απαγορεύεται στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μετά το συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, για την παράδοση των ειδών, να αναγράφονται τα στοιχεία του νέου πελάτη χειρόγραφα τα δε λοιπά στοιχεία του τιμολογίου μηχανογραφικά.
Αυτονόητο είναι ότι τα πλήρη στοιχεία του νέου πελάτη θα αναγράφονται άμεσα επί όλων των αντιτύπων του φορολογικού στοιχείου και πριν την παράδοση αυτού στον αγοραστή - πελάτη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο