Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2008 ]

1057954/1056/Α0012/18.7.2008 Υπεραξία μεταβίβασης επιχείρησης.

(Υπεραξία μεταβίβασης επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπεραξία μεταβίβασης επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα  στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή  υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

3.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, στην περίπτωση που επιχείρηση δεν διακόπτει τις εργασίες της, αλλά τις μεταφέρει αλλού και στη θέση της εγκαθίσταται νέα επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. το 1047102/985/Α0012/18-12-2003 έγγραφο).

4.    Επίσης, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι όταν μεταβιβάζεται μόνο το απόθεμα των εμπορεύσιμων στοιχείων της επιχείρησης, η μεταβίβαση αυτή δεν συνιστά ουσιαστικά μεταβίβαση επιχείρησης ή έστω τμήματος επιχείρησης που χαρακτηρίζεται από λειτουργική ανεξαρτησία από τη λοιπή δραστηριότητα της επιχείρησης και με αυτοτελή παρουσίαση των απαιτήσεων και υποχρεώσεών του (σχετ. το 1011558/73/Α0012/23-5-1989 έγγραφο).

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, η πώληση μέρους των αποθεμάτων του υποκαταστήματος της επιχείρησης σας σε επιχείρηση της ίδιας αλυσίδας λόγω μεταφοράς της δραστηριότητας σας σε άλλο υποκατάστημά σας σε άλλη πόλη, δεν αποτελεί από μόνη της μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης και συνεπώς δεν επιβάλλεται ο φόρος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να εξετασθεί, ως θέμα πραγματικό, αν συντρέχει περίπτωση μεταβίβασης τυχόν άλλου δικαιώματος ή περίπτωση παραίτησης από μισθωτικά δικαιώματα, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό franchise μεταξύ της εταιρίας «Α» και της ατομικής επιχείρησης «Β», η σύμβαση αυτή λύθηκε πρόωρα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο