Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

1067126/1241/Α0012/17.7.2008 Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.

(Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. στην περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων σε προηγούμενα έτη.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού, για τον υπολογισμό της άυλης αξίας σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.1.2003 Υπουργική Απόφαση, λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που ορίζονται από την ίδια Απόφαση προσαρμοσμένα με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης (1061720/1274/Α0012/1.7.2003 έγγραφο).

2.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι πρόκειται να λάβει χώρα μεταβίβαση εταιρικών μερίδων της εταιρείας «Χ  Ο.Ε.» εκμετάλλευσης καφετέριας κι εστιατορίου, η οποία κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 λειτουργούσε παράλληλα δύο υποκαταστήματα τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου των δηλωθέντων κερδών των πέντε τελευταίων ετών, σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.1.2003 Υπουργική Απόφαση, ως κέρδη των ετών 2003, 2004 και 2005 θα ληφθούν αυτά που αναλογούν στο κατάστημα που εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του στα συνολικά έσοδα των ετών αυτών.

Για τα λοιπά οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δεν απαιτούνται προσαρμογές λόγω της λειτουργίας υποκαταστημάτων έως το 2005.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο