Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2008 ]

1046256/777/Α0012/14.5.2008 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτων κατά την μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν.

(Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτων κατά την μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτων κατά την μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν.

1.    Με την 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ.1118/4.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης ορίστηκε ότι κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και κατά τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης, στην άυλη αξία της επιχείρησης προστίθεται η καθαρή θέση αυτής καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση επιβατικών και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 1160/1981 εφαρμόζονται μόνο για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης.

2.    Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις μεταβιβάσεις των ατομικών επιχειρήσεων που αναφέρεσθε και πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1118/4.11.2004 απόφασης (δηλαδή μετά την 4-11-2004) δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας χωριστά για την επιχείρηση και χωριστά για τα αυτοκίνητα. Κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης κάθε μιας ατομικής επιχείρησης, θα ληφθεί υπόψη εκτός από την αυλή αξία και η καθαρή θέση καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων που αποτελούσαν πάγια στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων, ενώ το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας όπως θα προκύψει τελικά, θα φορολογηθεί με συντελεστή 1,2%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο