Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2008 ]

1006068/109/Α0012/2.5.2008 Αρμόδιος προϊστάμενος για τον καταλογισμό και βεβαίωση του φόρου υπεραξίας του πρωτοφειλέτη και του συνυπόχρεου.

(Αρμόδιος προϊστάμενος για τον καταλογισμό και βεβαίωση του φόρου υπεραξίας του πρωτοφειλέτη και του συνυπόχρεου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αρμόδιος προϊστάμενος για τον καταλογισμό και βεβαίωση του φόρου υπεραξίας του πρωτοφειλέτη και του συνυπόχρεου.

1.    Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ δηλαδή ο πωλητής, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση.

2.    Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ.1 των άρθρων 13,66,68,69,70,74 αρμόδιος για την έκδοση φύλλου ελέγχου και της βεβαίωσης του φόρου είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάστηκε περιουσιακό στοιχείο.

3.    Κατά τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, από το προϊστάμενο της ΔΟΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να αναγραφούν, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ττρωτοφειλέτη και αυτά του συνυπόχρεου για την καταβολή του φόρου καθώς και το ποσοστό ευθύνης αυτού που στην περίπτωση αυτή είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με τον πρωτοφειλέτη για τη καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 (σχετ. άρθρο 55 του Π.Δ.16/5.1.89 (ΦΕΚ 6 Α΄) 1081029/6403/0016/ΠΟΛ.1103/12.10.2004).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο