Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2008 ]

1034093/10469/Β0012/16.4.2008 Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

(Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης, σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α., οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101 του ιδίου νόμου, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από την υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 1047769/10686/Β0012/25.6.2004 και 1121318/10009/Β0012/4.01.2006 έγγραφα, σε περίπτωση μεταβίβασης όλων των μετοχών ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένων στο Χ.Α. η πραγματική αξία πώλησης αυτών, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, καθόσον δεν εισάγουν διάκριση αναφερόμενη στο ποσοστό των μεταβιβαζόμενων μετοχών.

4.    Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας και όσα μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, πρόκειται να μεταβιβαστεί το σύνολο των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας «Χ  Α.Ε.» σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Οι κάτοχοι των μεταβιβαζόμενων μετοχών και δικαιούχοι του εισοδήματος που θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, μία ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία και ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με μόνιμη εγκατάσταση στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands).

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι, λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης οφείλεται φόρος 5% στην αξία πώλησης του συνόλου (100%) των μεταβιβαζομένων μετοχών της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας επί της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της τεκμαρτής αξίας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ή του συμφωνούμενου τιμήματος. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων και της αλλοδαπής πωλήτριας εταιρείας, με τη χώρα της οποίας δεν υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Αντίθετα, το κέρδος (υπεραξία) που θα προκύψει υπέρ της πωλήτριας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας θα υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει το ποσό φόρου 5% που θα έχει καταβάλλει η ίδια κατά την πώληση. Σε περίπτωση ζημίας, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο