Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2008 ]

1036140/591/Α0012/3.4.2008 Αυτοτελής φορολόγηση ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης.

(Αυτοτελής φορολόγηση ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αυτοτελής φορολόγηση ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης.

Απαντώντας στο από 19.3.2008 αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε συγγενείς Α' βαθμού και συγκεκριμένα σε μητέρα και υιό και στους χώρους που λειτουργούσαν ο ατομικές επιχειρήσεις ιδρύεται ΟΕ με μέλη την μητέρα και τον υιό κατά ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με την αξία κάθε μιας ατομικής επιχείρησης, οφείλεται υπεραξία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 1030366/113007/Β0013/ΠΟΛ.1053/1.4.2003.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ελάχιστο ποσό υπεραξίας που θα προκύψει από τα δεδομένα των λυθεισών ατομικών επιχειρήσεων, θα υπολογισθεί φόρος με ποσοστό 1,20% όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο