Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-1996 ]

ΠΟΛ.1003/4.1.1996 Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

(Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1001728/62-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 05.01.1996/ΒΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & ΔΗΜ. ΠΕΡ.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1003

ΘΕΜΑ : Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.

ΣΧΕΤ: 1125155/9608-19/0016 ΠΟΛ 1249/8.11.94 εγκύκλιος.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι:
Με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μειώθηκε περαιτέρω το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ν.Δ.3745/57 τρίμηνης διάρκειας και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπολογίζετε με τα νέα μειωμένα επιτόκια τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών από φόρους και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σε όσες περιπτώσεις αυτά πρέπει να επιτσραφούν έντοκα.
Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε ολόκλρο τον πίνακα μεταβολών των επιτοκίων αυτών από την ημερομηνία έναρξης του εντόκου της επιστροφής (1.10.1993) μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2120/1993, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Ημερομηνία Επιτόκιο
1. Από 1.10.1993 18%
2. Από 24. 1.1994 17%
3. Από 21. 2.1994 16,50%
4. Από 9. 3.1994 16,25%
5. Από 23. 3.1994 16%
6. Από 31. 5.1994 25,50%
7. Από 16. 6.1994 20%
8. Από 27. 7.1994 18%
9. Από 21.10.1994 16,50%
10. Από 27.11.1994 16%
11. Από 22.12.1994 15,75%
12. Από 23. 2.1995 15,50%
13. Από 28. 3.1995 15,25%
14. Από 25. 4.1995 15%
15. Από 26. 5.1995 14,75%
16. Από 23. 6.1995 14,50%
17. Από 28. 7.1995 14,28%
18. Από 28. 8.1995 13,80%
19. Από 21. 9.1995 13,40%
20. Από 23.10.1995 13,10%
21. Από 23.11.1995 13%ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο