Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2008 ]

1013568/215/Α0012/27.3.2008 Φορολογική μεταχείριση.

(Φορολογική μεταχείριση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και των επομένων αυτού εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1976, όπως τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.1169/1981 και με μεταγενέστερους νόμους, για κάθε μεταβίβαση με αντάλλαγμα αυτοκινήτου ή οχήματος Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης επιβάλλεται φόρος υπεραξίας ο οποίος καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης από τον πωλητή.

2.    Εφόσον ο φορολογούμενος (ο πωλητής) επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, το ποσοστό του υπερτιμήματος που φορολογήθηκε με 30% καθώς και το ποσό του φόρου που προέκυψε θα γραφούν στον οικείο κωδικό της δήλωσης του φυσικού προσώπου. Χωριστά από τα λοιπά εισοδήματα που προέρχονται από άλλες πηγές, καθώς και το ποσό του φόρου που θα εκπέσει ή θα επιστραφεί κατά περίπτωση.

Αν ο πωλητής δεν επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις δεν θα συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες της δήλωσης του φυσικού ή νομικού προσώπου οπότε η φορολογία εξαντλείται με την εφαρμογή πάγιου συντελεστή 30% πριν την μεταβίβαση αυτή.

3.    Κατά συνέπεια εάν η πωλήτρια Ε.Ε. επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις θα συμπληρώσει τον ΚΩΔ 840 του πίνακα Ζ΄ του Εντύπου Ε3 προκειμένου να συμπεριληφθεί στα θετικά ή αρνητικά εισοδήματα του πίνακα Δ του Εντύπου Ε5 με το υπερτίμημα του αυτ/του. Το δε ποσό του φόρου υπεραξίας θα συμπληρώσει τον ΚΩΔ 010 του πίνακα Γ του Εντύπου Ε5.

Διαφορετικά η φορολογική υποχρέωση έχει εξαντληθεί με την εφαρμογή του παγίου συντελεστή 30%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο