Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2008 ]

1020819/333/Α0012/17.3.2008 Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

(Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ΑΥΟ και την 1066328/1394/ Α0012/16.7.03 εγκύκλιο, προκειμένου για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησης της από το μεταβιβάζοντα, το οποίο προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000).

2.    Επισημαίνεται ότι το πραγματικό κόστος απόκτησης είναι τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν τοις μετρητοίς μέχρι την πραγματοποίηση εσόδων από τη λειτουργία της επιχείρησης.

3.    Επίσης, με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.03 ΑΥΟ ορίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση υποκαταστήματος το οποίο έχει διαφορετική δραστηριότητα από το κεντρικό και δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια η υπεραξία υπολογίζεται επιμεριστικά με το συντελεστή ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση των εσόδων του υποκαταστήματος με τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.
Με το συντελεστή αυτό επιμερίζεται και το κεφάλαιο ίδρυσης της επιχείρησης για να προκύψει το κόστος ίδρυσης του υποκαταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζεται το υποκατάστημα είναι ατομική με β΄ κατηγ. βιβλία, το κόστος απόκτησης το οποίο θα επιμερισθεί είναι πραγματικό κόστος απόκτησης ή 3.000 ευρώ.

4.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους απόκτησης του υποκαταστήματος της ατομικής επιχείρησης είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του κόστους αυτού είναι απαραίτητο να διευκρινίσετε την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η ατομική επιχείρηση, αν το υποκατάστημα και το κεντρικό εξάγουν ή όχι αυτοτελή λογιστικά αποτελέσματα καθώς και αν δημιουργήθηκαν και τα δύο ταυτόχρονα κατά την ίδρυση της ατομικής επιχείρησης κ.λπ..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο