Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

1112148/2192/Α0012/29.1.2008 Μεταβίβαση αυτοκινήτου προσωπικής εταιρίας η οποία έχει λυθεί.

(Μεταβίβαση αυτοκινήτου προσωπικής εταιρίας η οποία έχει λυθεί.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αυτοκινήτου προσωπικής εταιρίας η οποία έχει λυθεί.

1.    Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των νόμων 1160/81 και 2579/1998, σε κάθε μεταβίβαση από επαχθή αιτία αυτοκινήτου IX ή ΔΧ επιβάλλεται κατά περίπτωση φόρος υπεραξίας.

Διευκρινίζεται ότι μεταβίβαση από επαχθή αιτία θεωρείται και α) η ανταλλαγή, β) η μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω λύσης εταιρίας γ) από την εταιρία που έχει την κυριότητα αυτού προς τα μέλη της, καθώς και η μεταβίβαση αυτοκινήτου που γίνεται κατά κυριότητα από τον ιδιοκτήτη του σε εταιρία ως εισφορά για τη συμμετοχή του σε αυτή (σχετ. 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ.1113/1998).

2.    Από το νόμο ορίζεται ότι προ της σύνταξης της πράξης μεταβίβασης του αυτοκινήτου απαιτείται να υποβληθεί στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή Προϊστάμενο ΔΟΥ τη σχετική δήλωση (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1160/1981) φόρου υπεραξίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 του άρθρου 16 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249) η μεταβίβαση της κυριότητας από επαχθή αιτία αυτοκινήτου, οχήματος πάγιου στοιχείου επιχείρησης από 1.1.2000 και μετά, συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αφού προηγουμένως έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ στην οικία θέση της άδειας κυκλοφορίας, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. Δηλ. φόρου εισ/τος, δηλ. υπεραξίας ΦΠΑ κλπ.) Σχετ. 1117903/1226ΓΓ.&Ε.Φ./ ΠΟΛ.1249/16.12.1999.

3.    Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο η λύση της Ο.Ε. ή Ε.Ε., για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιφέρει την ανικανότητα της να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (Εφ.ΑΘ. 7493/1999).

Μετά τη λύση της Ο.Ε. ή Ε.Ε. ακολουθεί αυτοδίκαια και υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της.

Το στάδιο της εκκαθάρισης μπορεί νΆ αποκλειστεί μετά από συμφωνία των εταίρων και διανομής του ενεργητικού και παθητικού μεταξύ τους, οπότε παύει να υπάρχει η νομική προσωπικότητα της εταιρίας (αρθρ. 64 ΕΝ και άρθρο 777 Α.Κ.)

4.    Από όσα αναφέρονται στην αίτησή σας προκύπτει ότι η επιχείρηση στην, οποία αναφέρεστε αν και έχει λυθεί εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης δηλ. την πώληση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου για το οποίο αν και έχει καταβάλλει το φόρο υπεραξίας δεν έχει μεταβιβαστεί.

Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει νέα δήλωση υπεραξίας πριν τη μεταβίβαση του ΦΙΧ σύμφωνα με τη παρ.2 της παρούσης, συμψηφίζοντας, τη διαφορά εάν υπάρχει και εφόσον δεν έχει παρέλθει η τριετία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο