Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2008 ]

1092333/1804/Α0012/10.1.2008 Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.

(Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ως κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησής της από τον μεταβιβάζοντα. Εάν το κόστος αυτό δεν προκύπτει από τα βιβλία, λαμβάνεται το ποσό των 3.000 ευρώ.

2.    Αν η ατομική επιχείρηση που μεταβιβάζεται τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται το κόστος ίδρυσης της δηλαδή τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν για την ίδρυσή της, τα οποία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. π.χ. καταβληθέντα ενοίκια για τη συμφωνία μίσθωσης ακινήτου, αγορές παγίων και εμπορευμάτων τοις μετρητοίς που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κ.λπ. δαπάνες ίδρυσης (σχετ. 1062700/1243/Α0012/23/Ιουνίου 2005).

3.    Εάν η ατομική που μεταβιβάζεται τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ θα ληφθεί υπόψη το (40.00) «ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» αυτής δηλαδή αυτό που εισφέρθηκε στην επιχείρηση από το φορέα της και το οποίο προκύπτει από τον Λογαριασμό Κεφάλαιο της ομάδας 4ης του Λογιστικού Σχεδίου και συγκεκριμένα το λόγαρ. (40.07) «Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων».

4.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η ατομική που μεταβιβάζεται, λειτουργούσε από το 1992 και μέχρι τη χρήση 2000 με βιβλίο Γ΄ κατηγορίας προαιρετική και από τη χρήση 2001 μέχρι τη μεταβίβασή της με βιβλία Β΄ κατηγορίας και ρωτάται πιο ποσό θεωρεί ως κόστος απόκτησης.

5.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον η ατομική, η οποία μεταβιβάζεται, από την έναρξή της έως το έτος 2000 τηρούσε προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το κόστος απόκτησής της είναι το «ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» κεφάλαιο αυτής, δηλαδή αυτό που εισφέρθηκε από το φορέα της κατά την έναρξή της, το οποίο προκύπτει από τον ισολογισμό της πρώτης χρήσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο