Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2008 ]

1079227/1552/Α0012/9.1.2008 Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.

(Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, σε κάθε μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση του πάγιου αυτού στοιχείου.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις εκτός των άλλων και της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

2.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικού λεωφορείου, μεταβίβασε το πάγιο αυτό στοιχείο της έναντι 40.000 ¤ προκειμένου να το αντικαταστήσει με νέο όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με επιδότηση από τον ΕΟΤ (ν.3229/10.2.04) και κατά την πώλησή του δεν πληρώθηκε υπεραξία. Ρωτάτε εάν στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

3.    Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, φόρος υπεραξίας της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ΔΧ οχήματος χωρίς την άδεια κυκλοφορίας του, στη περίπτωση που αυτό αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης εκμετάλλευσης τουριστικού λεωφορείου, εφόσον αυτό δεν είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά κ.λπ., και μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή ανταλλάσσεται με νέο.

4.    Τέλος, το τουριστικό λεωφορείο το οποίο πουλήσατε για να το αντικαταστήσετε με νέο σύμφωνα με το ν.3229/10.2.2004, οφείλει φόρο υπεραξίας της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.2579 (μόνο του οχήματος) από την ημερομηνία μεταβίβασης του στις 9.5.2007 με τα σχετικά πρόστιμα. Αφού εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο